In še cilji?

Učni načrt za odrasle posameznike in izobraževalce odraslih bo omogočal razvijanje zavestnega, kreativnega in kritičnega stališča do obnašanja na spletu s pomočjo usposabljanja in razvijanja ključnih veščin ter znanja. 
Orodja, s pomočjo katerih odrasli posamezniki lažje razumejo tveganja, ki so povezana s spletnimi identitetami, ter vizualni in učinkoviti načini za razumevanje, kako naključni podatki postanejo pomembni gradniki spletne identitete.