Dogodki

Seznam AUDID promocijskih dogodkov!

Trening v Veliki Britaniji!

CIVIC je organiziral spletni promocijski dogodek in trening, na katerega je povabil udeležence iz neposrednih in posrednih ciljnih skupin projekta. Enodnevni dogodek je potekal 3. julija 2020 in je pritegnil veliko odraslih, ki so se želeli usposobiti za rabo rezultatov projekta!