Kakšna je rešitev?

Odrasli posamezniki se bi morali zavedati pomembnosti podatkov, ki jih posredujejo oziroma prejemajo. Kritično razmišljanje igra pri tem ključno vlogo. 
Edini način za to je, da razumejo, kako lahko na videz naključni segmenti podatkov sestavljajo dele spletne identitete. To pa je včasih izredno težko doseči, saj ni nobenega posebej določenega načina ozaveščanja odraslih o dotični problematiki. 
AUDID bo omogočil okolje za prav posebno učno izkušnjo, ki bo vsebovala interaktiven učni načrt za vzpodbujanje kritičnega razmišljanja skupaj z za uporabo enostavnimi orodji (npr. dinamični demostrator), s pomočjo katerih bo razumevanje tematike olajšano.