Događaji

Naš AUDiD popis multiplikacijskih događaja!

Trening u Velikoj Britaniji!

CIVIC je organizirao online multiplikacijski događaj pozivajući sudionike izravnih i neizravnih ciljnih skupina projekta. Jednodnevni događaj održan je 3. srpnja 2020. godine i doživio je velik uspjeh angažirajući odrasle osobe koje su bile zainteresirane za trening o rezultatima projekta!

Trening na Cipru!

HESO je organizirao online multiplikacijski događaj pozivajući sudionike izravnih i neizravnih ciljnih skupina projekta. Jednodnevni događaj održan je 11.09.2020. godine i doživio je velik uspjeh angažirajući odrasle osobe koje su bile zainteresirane za trening o rezultatima projekta!