Εκδηλώσεις

Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις του AUDiD!

Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο εταίρος CIVIC διοργάνωσε μια διαδικτυακή πολλαπλασιαστική εκδήλωση καλώντας τους συμμετέχοντες από τις άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχους του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2020 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή ενηλίκων που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στα προϊόντα του έργου!