2η Διακρατική Συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου έγινε στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 22 Μαΐου 2019. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής ανοίγοντας στην κοινοπραξία του έργου τον δρόμο για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων.