2η Διακρατική Συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου έγινε στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 22 Μαΐου 2019. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής ανοίγοντας στην κοινοπραξία του έργου τον δρόμο για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων.

Project Launch

The AUDID adult education project on online identities kicked off in November 2018 in Rijeka. The project will last two years, and the objective is to empower adults to deal effectively with issues associated to online identities, cryptocurrencies and e-wallets.

MORE