2η Διακρατική Συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου έγινε στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 22 Μαΐου 2019. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής ανοίγοντας στην κοινοπραξία του έργου τον δρόμο για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *