Εκπαίδευση

Προϊόν πνευματικής εργασίας 1

Ανάπυξη μεθοδολογικού πλαισίου

IO1.A1.1-AUDID Αναφορές χωρών

IO1-A1.2-AUDID Μεθοδολογικό πλαίσιο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Οδηγός Εκπαιδευτή

Ενότητα 1: Θεωρίες Ταυτότητας (PDF, Video)

Ενότητα 2: Ψηφιακές Ταυτότητες & Profiling (σκιαγράφηση προσωπικότητας) (PDF, Video)

Ενότητα 3: Διαδικτυακη Ασφάλεια και Προφύλαξη (PDF, Video)

Ενότητα 4: Καλές Πρακτικές για τη Διαδραστική Διδακτική (PDF, Video)

Ενότητα 5: Εκπαιδευτική Τεχνολογία (PDF, Video)

Περιβάλλον μάθησης

https://platform.audid.eu/

Προϊόν πνευματικής εργασίας 2

Δυναμική επίδειξη

Η Δυναμική Επίδειξη είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του AUDID. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εκπαιδεύει του ενηλίκους σχετικά με τις ψηφιακές ταυτότητες και τους πιθανούς κινδύνους μέσα από αληθινές ιστορίες της καθημερινότητας.

Ξεκινήστε το ταξίδι!

https://demonstrator.audid.eu/

Προϊόν πνευματικής εργασίας 3

(Διακριτικά) Σήματα

Το πλαίσιο των (Διακριτικών) Σημάτων καθορίζει όλα τα εργαλεία αξιολόγησης, τους μαθησιακούς στόχους και τα κριτήρια για την απόκτηση ενός σήματος μέσα στο περιβάλλον μάθησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλαίσιο από εδώ!

Προϊόν πνευματικής εργασίας 4

Ακαδημία και Δίκτυο AUDiD

Θέλετε να γίνετε μέρος του Δικτύου AUDiD;

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και επικοινωνήστε!