Αρχικη

Καλώς ήρθατε στο AUDID!

To AUDID προέρχεται από τις λέξεις ADults (Ενήλικοι), Data (δεδομένα) και Identities (ταυτότητες) και αφορά την ενδυνάμωση των ενηλίκων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων σχετικά με τις διαδικτυακές ταυτότητες.

To AUDID αξιοποιώντας τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα, θεωρεί ότι το διαδίκτυο και οι διαδικτυακές ταυτότητες δεν είναι “παιδική ή εφηβική νόσος” αλλά ένας αυξανόμενος κίνδυνος και για τους ενήλικες.

To Προβλημα

Οι ενήλικες σήμερα ξοδεύουν αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο, ενώ αναμένεται να υπάρξει αύξηση καθώς τα έξυπνα τηλέφωνα χρησιμοποιούνται από ένα αυξανόμενο αριθμό του ενήλικου πληθυσμού.

Ωστόσο, οι ενήλικοι χρήστες εκτίθενται σε κινδύνους όταν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο επειδή δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πως τα τυχαία δεδομένα που δημοσιοποιούν μπορούν να εκδηλώσουν δομικά στοιχεία μιας διαδικτυακής ταυτότητας.

Εκεί είναι που στοχεύει το AUDID, να βοηθήσει τους ενήλικες να κατανοήσουν τους κινδύνους από τις διαδικτυακές ταυτότητες και να είναι σε καλύτερη θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους ενώ είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Εκπαίδευση

Προϊόν πνευματικής εργασίας 1

Ανάπυξη μεθοδολογικού πλαισίου

IO1.A1.1-AUDID Αναφορές χωρών

IO1-A1.2-AUDID Μεθοδολογικό πλαίσιο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Οδηγός Εκπαιδευτή

Ενότητα 1: Θεωρίες Ταυτότητας (PDF, Video)

Ενότητα 2: Ψηφιακές Ταυτότητες & Profiling (σκιαγράφηση προσωπικότητας) (PDF, Video)

Ενότητα 3: Διαδικτυακη Ασφάλεια και Προφύλαξη (PDF, Video)

Ενότητα 4: Καλές Πρακτικές για τη Διαδραστική Διδακτική (PDF, Video)

Ενότητα 5: Εκπαιδευτική Τεχνολογία (PDF, Video)

Περιβάλλον μάθησης

https://platform.audid.eu/

Προϊόν πνευματικής εργασίας 2

Δυναμική επίδειξη

Η Δυναμική Επίδειξη είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του AUDID. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εκπαιδεύει του ενηλίκους σχετικά με τις ψηφιακές ταυτότητες και τους πιθανούς κινδύνους μέσα από αληθινές ιστορίες της καθημερινότητας.

Ξεκινήστε το ταξίδι!

https://demonstrator.audid.eu/

Προϊόν πνευματικής εργασίας 3

(Διακριτικά) Σήματα

Το πλαίσιο των (Διακριτικών) Σημάτων καθορίζει όλα τα εργαλεία αξιολόγησης, τους μαθησιακούς στόχους και τα κριτήρια για την απόκτηση ενός σήματος μέσα στο περιβάλλον μάθησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλαίσιο από εδώ!

Προϊόν πνευματικής εργασίας 4

Ακαδημία και Δίκτυο AUDiD

Θέλετε να γίνετε μέρος του Δικτύου AUDiD;

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και επικοινωνήστε!

Στοχοι

  • Ένα πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες και εκπαιδευτές ενηλίκων το οποίο θα ενισχύσει τη συνειδητή, δημιουργική και κριτική στάση των ενηλίκων στην διαδικτυακή συμπεριφορά, από την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες και την παροχή βασικών γνώσεων.
  • Εργαλεία για την διευκόλυνση της κατανόησης των κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες διαδικτυακές ταυτότητες και την επίδειξη με οπτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους τα τυχαία δεδομένα συνθέτουν δομικά στοιχεία μιας ταυτότητας.

Επικοινωνια